Er is alweer een jaar omgevlogen sinds wij begonnen zijn in Zutphen, een mooi moment om stil te staan bij wat wij in het afgelopen jaar hebben bereikt.

 

Nadat wij in december 2018 waren gestart met een woning in de Zuidwijken ging alles in razendsnel tempo. De verf van het huis was bij wijze van spreken nog niet droog, toen bleek dat wij toch een andere woning nodig hadden.  Tot mei 2019 hebben wij gebruik kunnen maken van deze woning.

Bewoners wilde graag gebruik maken van onze woonruimte, al bleek wel dat de inwoners in Zutphen een andere zorg nodig hadden dan bewoners van woningen in andere steden.

Niet alleen het feit dat er een scheiding plaats vond, of dat de scheiding gecompliceerd was tussen partners het bleek al gauw dat er in Zutphen er meer bij kwam kijken. Voor ons een reden om het scheidingsloket te integreren binnen Parentshouse. https://parentshousezutphen.nl/scheidingsloket/ hiervoor was kantoorruimte nodig zodat inwoners makkelijk binnen kunnen wandelen als er vragen zijn. Inmiddels is bekend dat het juridisch loket weggaat en is het nog meer van belang dat inwoners ons weten te vinden.

Tijdens de beursvloer georganiseerd door de Zutphense uitdaging kwamen wij in contact met Sylvia BOG werkzaam voor Stichting BOG. Zij bracht ons in contact met het bestuur van de Sint Anthony Groote broederschap. Verheugd was ons bestuur dat zij ons een woning aanboden in de Melatensteeg. Tegen het centrum aan in Zutphen en bereikbaar vanuit elke wijk op welke school je kind ook zit. Daarnaast kregen wij de kans om er een kantoor te vestigen om zo het scheidingsloket te realiseren. Dankbaar maakte wij hier gebruik van. Ook kregen wij een mooie subsidie van Anthony Groote broederschap. https://stbog.nl/deelnemers/stichting-sint-anthony-groote-broederschap/

In mei is deze woning feestelijk geopend door de burgemeester. En wat is er inmiddels veel gebeurt. In de woning zijn drie slaapkamers, een gezamenlijke woonkamer, keuken en een badkamer met douche en bad, waar inmiddels zeven bewoners met kinderen gebruik van hebben gemaakt, om zo rust te krijgen tijdens en net na de scheiding. Daarnaast hebben wij hulp geboden aan ouders zowel met het opstellen van een echtscheidingsconvenant als een ouderschapsplan en als er kinderen in de knel kwamen, gesprekken op school, tijdens de beschermingstafel en op tal van plekken waar je als ouder mee te maken krijgt als je scheiding niet zo soepel verloopt als je zou wensen. Daar waar wij konden helpen hebben wij een helpende hand toegestoken en daar waar wij geen expertise in hadden konden wij doorverwijzen doordat wij samenwerken met diverse organisaties binnen de gemeente Zutphen.

Wij hebben een congres georganiseerd voor professionals om ouderverstoting en samen werken te bevorderen. Verbinden en Versterken was het thema. https://parentshousezutphen.nl/verbinden-en-versterken/  Wij waren blij om ook te zien dat onze Wethouder Dhr. M. ten Broeke aanwezig was tijdens de workshop Kinderen uit de knel van Erik van der Elst.

Parentshouse is onderdeel van de verbindkracht en dankzij deze samenwerking kregen wij budget om al onze vrijwilligers een training te laten bijwonen door Erna Janssen van de Familie academie. Twee professionals hebben de volledige opleiding gevolgd bij de familieacademie en zijn in staat op de juiste wijze ouderverstoting te herkennen en te begeleiden. Petra Ackermans heeft daarnaast ene paper geschreven De invloed van gemeentes binnen ouderverstoting, Daarnaast heeft zij de training Macis methode van Dorine de Ruiter gevolgd. https://www.conflictscheiding.eu/masic-training/

 

Het is nu december 2019 ons bestuur bestaat nu uit vier personen, wij kijken niet alleen achterom wat wij bereikt hebben, wij kijken ook vooruit. Wat willen wij gaan doen aankomend jaar, waar willen wij naartoe dat is vooral de vraag. Onze stichting werkt zonder subsidie vanuit de gemeente en is afhankelijk van fondsen en giften van particulieren. Aankomend jaar gaan wij ons concerteren om naast Sint Anthony Groote broederschap, meer financiële steun te krijgen. Met de gemeente zijn wij in gesprek om te kijken wat de bijzonder bijstand voor bewoners kan betekenen, waar hebben ze recht op, en hoe pakt dit in de praktijk uit. Wij zijn heel blij dat wij via de belastingdienst hebben kunnen regelen dat bewoners geen toeslagpartners zijn, al krijgen zij geen huurtoeslag. Dit stukje gaan wij oppakken met de gemeente en kijken hoe dit vorm kan krijgen zodat de bewoners toch tijdelijk gebruik kunnen maken van ons huis.

Er zijn plannen om een nieuw congres te organiseren en wij gaan de scholen bezoeken en aandacht vragen voor ouderverstoting en wat dit met kinderen doet.

Wij kijken uit naar het nieuwe jaar en hopen weer nieuwe bewoners te mogen begroeten waarmee wij de rust en ruimte kunnen bieden wat hard nodig is tijdens een turbulente tijd.

Namens onze gehele bestuur wens ik  iedereen fijne feestdagen toe en een gelukkig nieuwjaar.

Petra Ackermans (Voorzitter)