Brief vandaag verstuurd naar alle fractievoorzitters en woordvoerders van de tweede kamer!

 

Achter de wolken schijnt vast de zon! Parentshouse Zutphen heeft vandaag een brandbrief geschreven naar de tweede kamer. Morgen 18 april 2023 gaat de tweede kamer stemmen. Over tijdelijke huurcontracten. Zowel voor zelfstandige als onzelfstandige woonruimte. Op zich goed echter ze vergeten een doelgroep. Vandaar onze brief geschreven door onze Voorzitter Petra Ackermans.

Beste mevrouw Meneer / Mevrouw,

 

Mijn naam is Petra Ackermans, 5 jaar geleden op 31 juli 2018, heb ik samen met Marjon Smulders een Parentshouse opgericht in de gemeente Zutphen.  Naast het Parentshouse hebben wij een koppeling met het scheidingsloket Zutphen.  Inmiddels hebben wij vijf jaar laten met een mooi team Naast Petra en Marjon zijn Mirjam Steentjes en Chantal Kraft erbij aangesloten, een prachtige stichting opgezet waarbij wij onafhankelijk zijn van welke subsidie dan ook. En al vele ouders en kinderen hebben wij geholpen. Een stichting om trots op te zijn!

Ik schrijf u uit wanhoop. Ik schrijf u, omdat ik weet dat uw partij een sociaal hart heeft. En wellicht heeft u met het wetsvoorstel en de amendementen waar u morgen over gaat stemmen, onze doelgroep over het hoofd gezien en wellicht heeft u al een oplossing voor een probleem wat er straks gaat ontstaan, als alles wat morgen op de agenda gaat over de wet vaste huurcontracten doorgaat. Ik weet het niet, maar voor nu een hulpkreet! Alstublieft Help ons! Help de ouders en vooral help kinderen van gescheiden ouders!

Wat is er aan de hand zult u denken?

Wel morgen gaat u stemmen over Wet vaste huurcontracten  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A36195#wetgevingsproces

Een initiatiefwetsvoorstel van de leden Nijboer (PvdA) en Grinwis (CU) tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten.

Graag leg ik u eerst uit waar wij voor staan en waarom is Parentshouse zo belangrijk?

Voor kinderen is het belangrijk dat zij bij scheiding van hun ouders een thuis hebben bij beide ouders.

Een veilig en stabiel thuis is nodig om de volgende stap te kunnen maken in de verwerking van deze ingrijpende verandering. Voor veel gescheiden ouders is het niet makkelijk om betaalbare woonruimte te vinden in de buurt van hun kinderen. Soms hebben zij tijdelijke woonruimte nodig en zijn erg geholpen met een kamer, waar zij toch samen met de andere ouder in de buurt van hun kinderen kunnen blijven wonen. En zo een co-ouderschap kunnen realiseren na de scheiding.

Sommige ouders wonen bij ons omdat het huis waar ze woonde tijdens het huwelijk verkocht moet worden. Als alle stukken zijn opgemaakt en er is een uitspraak van de rechter zullen zij daarna een andere goedkopere woning kunnen aankopen. In de tussentijd is een Parentshouse een betere situatie dan maanden slapen op de bank van vrienden of familie.

Ook ouders die in een huurwoning wonen is dit een voordeel, in de tijd dat de urgentie regeling loopt kunnen zij wonen in het Parentshouse. Ook kunnen zij tijdelijk birdnesting bij ons wonen  (=om en om wonen in onze woning en de kinderen blijven in huis) Ook gebruiken ouders ons huis om tijdelijk te onderzoeken of scheiden wel is wat zij willen. Wij voorkomen dus ook dat ouders gaan scheiden!

Blijven wonen in de buurt van je kinderen is de basisgedachte van waaruit Parentshouse is gestart. Het is bekend dat kinderen van gescheiden ouders tegen meer problemen aan lopen dit is zichtbaar op school en er is al uit wetenschappelijk onderzoek bekend dat er sprake is van meer gedragsproblematiek bij kinderen van gescheiden ouders.

Rust en stabiliteit is van groot belang voor alle kinderen, een Parentshouse werkt hieraan bij.

Blijven wonen in de buurt van je kinderen is niet vanzelfsprekend met de huidige woningmarkt. Steeds meer ouders raken dakloos na een scheiding en steeds meer ouders verhuizen terug naar hun eigen ouders soms aan de andere kant van Nederland. Hierdoor komen kinderen in de knel en kunnen zij niet de contacten en relaties opbouwen met beide ouders die voor een gezonde ontwikkeling hard nodig is. Soms is er dan alleen een keer in de 14 dagen een kort contact moment. Om dit allemaal te voorkomen is Parentshouse ontstaan. Stichting Parentshouse Zutphen is aangesloten bij Parentshouse Nederland. Toen Zutphen begon 5 jaar geleden waren er 8 locaties in Nederland inmiddels is dit uitgegroeid tot meer dan 21 locaties. In 2023 zullen de 8 appartementen bij komen in Zutphen, de rest is verspreidt over heel Nederland.

 • Amsterdam (5 locaties)
 • Amersfoort (3 locaties)
 • Zutphen (1 locatie – half 2023 9 locaties…)
 • Nijkerk (2 locaties)
 • Olst- Wijhe -Raalte (1 locatie)
 • Deventer (1 locatie)
 • Amstelveen (1 locatie)
 • Lisse (samen met Sassenheim en Hillegom met diverse particuliere)
 • Hendrik ido Ambacht ( 1 locatie)
 • Ede (1 locatie)
 • Rotterdam (2 locaties)
 • Wehl (1 locaties)
 • Zwolle (1 locatie)
 • Eindhoven (1 locatie)
 • Zoetermeer (1 locatie)
 • er zijn verspreid over heel Nederland meerdere locaties en allen druk bezet.

Waarom schrijf ik u? Zult u denken. Wel U gaat morgen stemmen de Wet vaste huurcontracten. Graag roep ik om uw aandacht!

Een Initiatiefwetsvoorstel van de leden Nijboer (PvdA) en Grinwis (CU) tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten.

Wij zien diverse doelgroepen maar zien onze doelgroep er niet tussen staan. En zeker als wij lezen dat niet alleen de zelfstandige huurcontracten betreft maar er ook een partij is die de onzelfstandige huurcontracten wil aanpakken dan maken wij ons grote zorgen. Helemaal maken wij ons zorgen als alle doelgroepen geschrapt worden!

Als dit alles doorgaat zullen wij onze hulpverlening moeten stoppen! En dit heeft grote effecten op ouders met kinderen. Kinderen die gedwongen worden hun ouders niet in hun nabijheid aan te treffen maar soms uren moeten rijden om contact te hebben i.p.v. op de fiets te springen en even bij papa of mama langs te gaan. En dit in een al zo moeilijke periode van een kind. Ik ga ervanuit dat u zich dit niet beseft immers het scheiden zonder schade project is toch door de tweede kamer ingezet? Wij werken hiernaar. Wij waren het eerste scheidingsloket in Nederland ook iets om trots op te zijn toch?

Wij willen u erop wijzen en hopen dat u dit na dit schrijven beseft. Wat als u voor stemt en tijdelijke huurcontracten gaat verbieden, zeker van onzelfstandige huurruimtes dan treft u deze groep extra hard. Naast Parentshouse verhuren vele particulieren een extra kamer aan deze doelgroep tijdelijk te ondersteunen. Dit gaan zij niet doen als zij een vast contract moeten aanbieden en als zij ook bij verkoop de huurder moeten laten zitten! De realiteit is dan dat een grote groep mensen stopt met verhuren en er helemaal geen woonruimte meer is en de hele woningmarkt op slot schiet. Niet alleen door stikstofproblematiek waar de krant vol mee staat! Nee, door de beslissing van U van de tweede kamer om dit initiatiefvoorstel met de daarbij behorende amendementen te steunen. Wij zijn echt wanhopig als u dit doorzet. Nog meer daklozen in ons land.

Ouders, vaders en moeders met banen met een stabiel leven waarbij er enkel een scheiding situatie speelt raken in grote problemen. Dakloos, met als gevolg geen contact kinderen, baan verlies, schulden en veel meer. Dakloos = ook een eventuele OTS (wij maken het allemaal mee) (Ouderverstoting omdat de andere ouder een excuus heeft om geen contact toe te laten de ouder heeft immers geen huis en kan de kinderen niet ontvangen) wat de gemeentes weer meer geld gaat kosten. Wij roepen u op om hier niet mee in te stemmen of tenminste een amendement in te dienen dat ouders in een echtscheidingssituatie wel een tijdelijk contract aan geboden kan worden. Dat onze stichting buiten deze regelgeving valt.

En trust me het argument dan werkt u met vaste contracten. Dat wij met vaste contracten gaan werken dat kan niet. Er is dan geen doorstroom meer. Dit is juist bedoelt als iets tijdelijks net na en tijdens de scheiding. Daarna moet je weer aan je toekomst gaan bouwen in de nabijheid van je kinderen. Geven wij deze mensen een vast contract, betekent dit onder andere dat de ouder met kinderen die bij ons wonen, geen urgentie meer krijgen want ze hebben immers woonruimte. Zij leven dan met 1 of meer kinderen op 16 m2! Voor vast! Dit moet u toch niet willen dit moet toch tijdelijk blijven?

Natuurlijk kunt u zeggen maar dan hebben zij wel recht op urgentie, echter ik kan u vertellen dat in de praktijk hier geen rekening mee gehouden gaat worden zeker als je een omgang hebt van minder dan 50%. En dat is al als je 1 uur tekortkomt in je ouderschapsplan en omgangsregeling dan is er helemaal geen urgentie meer mogelijk! Wij lopen hier dagelijks tegen aan. Wij willen uitbreiden wij zijn in vergevorderd stadium om 8 extra woonruimtes te krijgen met dit plan durven wij dit niet aan. Begrijpt u dat? Onze toekomst staat op het spel erger de toekomst van ouders met kinderen in een scheidingssituatie staat op het spel!

Naast deze feiten voorkomt een Parentshouse meer druk op de WMO en Jeugdzorg ook een zorgenkindje van vele gemeentes. Wij doen zoveel meer dan alleen woonruimte beiden. Parentshouse Zutphen werkt nauw samen met de gemeente er is een scheidingsloket aan verbonden en wij zien dat dit een positief effect heeft op jeugdzorg en WMO de lijnen zijn kort en ouders kunnen sneller zelfstandig verder.

Dit jaar op 31 juli 2023 vieren wij als locatie ons 5-jarig bestaan. Wij hopen nog jaren door te gaan en op 31 juli 2023 de sleutel te krijgen van 8 nieuwe extra appartementen en niet op 31 juli a.s. de mededeling te moeten doen: wij stoppen er noodgedwongen mee!

Daar hebben wij u voor nodig! Help ons de uitzondering te zijn die wij nodig hebben om ons sociale hart door te laten kloppen en deze doelgroep te kunnen blijven helpen.

Zoals ik aangaf zijn er meer Parentshouse in 2016 is de eerste in Amsterdam geopend. Ook deze besturen maken zich grote zorgen en vragen u om hulp! Wilt u meer weten bel mij gerust 0629775763

 

Meer informatie kunt u lezen op: https://parentshousezutphen.nl

 

Een hartelijke maar zeer ongeruste groet,

Petra Ackermans

Voorzitter Parentshouse Zutphen