Welkom

 
Echtscheiding: een ingrijpende gebeurtenis in het gezin

 

Parentshouse Zutphen en omstreken zet zich in om gecompliceerde scheidingen te voorkomen. Dit doen wij door ouders te begeleiden middels het scheidingsloket, woonruimte aan te bieden als ouders anders noodgedwongen buiten de gemeente moeten gaan wonen, en door trainingen, workshops en congressen te organiseren, zowel voor ouders, professionals als kinderen.

Voor kinderen is het belangrijk dat zij bij scheiding van hun ouders een thuis hebben bij beide ouders. Een veilig en stabiel thuis is nodig om de volgende stap te kunnen maken in de verwerking van deze ingrijpende verandering. Voor veel gescheiden ouders is het niet makkelijk om betaalbare woonruimte te vinden in de buurt van hun kinderen.

Een Parentshouse kan hierin een oplossing bieden. Blijven wonen in de buurt van je kinderen is de basisgedachte van waaruit Parentshouse is gestart. Regelmatig komt het voor dat ouders noodgedwongen blijven samenwonen omdat er geen woonruimte is. Dit kan veel stress, ruzie en zelfs huiselijk geweld opleveren. Door op tijd rust te nemen en elkaar wat ruimte te geven kan dat voorkomen worden

Naast alle emoties waar u mee te maken krijgt bij een echtscheiding, moeten er ook heel veel zaken geregeld worden. Parentshouse Zutphen werkt samen met het scheidingsloket, hier zijn diverse professionals aangesloten. Zij staan garant dat zij werken middels het principe van Parentshouses. Het terug dringen van vechtscheidingen en ouderverstoting.

Om het terugdringen van gecompliceerde echtscheiding en ouderverstoting tegen te gaan organiseren wij workshops  en trainingen.

Daarnaast organiseren wij minimaal één maal per jaar een congres waarbij professionals op het gebied van ouderverstoting en echtscheiding aanwezig zijn.